WSPÓLNE DZIAŁANIE - LOKALNE ZAANGAŻOWANIE

Opis projektu:

Wolontariat pracowników Grupy GPEC.