GE MONEY BANK WARSAW OPEN I GE MONEY BANK MAZURY OPEN

Opis projektu:

Obsługa sponsoringu - elita siatkówki plażowej w Polsce oraz współpraca z Piotrem Gruszką.