ZOE GREEN DESIGN

Opis projektu:

Cykl spotkań prezentujących współczesne warszawskie przedsięwzięcia z zakresu architektury krajobrazu oraz obiekty, które w wyjątkowy sposób odnoszą się do problematyki ekologii miasta. Projekt realizowany we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Architektów Krajobrazu. Przesięwzięcie wspierała także aktorka Katarzyna Glinka.